StartBilförsäkring

Bilförsäkring

Det är viktigt att försäkra bilen. Alla ska känna sig säkra och trygga i sin vardag, även din bil. Oavsett hur ansvarsfull och försiktig du än är med din bil, kommer du förmodligen någon gång ändå råka ut för en skada på bilen.

Vare sig det är en liten eller en stor skada gäller det att vara redo. En olycka händer så lätt och när olyckan väl är framme gäller det att du redan har rätt bilförsäkring till din bil. Det är därför viktigt att du försäkrar bilen redan från början med rätt bilförsäkring, för en säkrare och tryggare vardag.

Alla försäkringar är olika och passar olika bilar, det gäller bara att hitta rätt till just din bil. Att försäkra bilen med rätt bilförsäkring behöver inte vara så krångligt och svårt.

Att hitta rätt är lättare än du tror och behöver inte heller kosta skjortan. Olika bilförsäkringar kostar olika mycket men med rätt försäkring till bilen kan man spara tusentals kronor. Dyrast försäkring behöver inte alltid vara den som passar och är bäst för just din bil. Oavsett vad så finns det alltid en bilförsäkring med bra skydd som passar just till din bil och dina behov.

En bilförsäkring är den försäkring du har på din bil vilken fungerar som ett skydd då du exempelvis krockar eller på något sätt råkar få en skada på din bil.

Olika typer av bilförsäkringar

Det finns olika typer av bilförsäkringar som omfattar olika typer av skadelägen som kan uppstå i trafiken och med din bil. Den försäkring som alla måste ha som äger en påställd bil, det vill säga en bil som du har rätt att bruka i trafik, är en trafikförsäkring.

Denna typ av försäkring täcker de skador som man själv orsakar i trafiken för andra, det vill säga vållande till annan bil eller fordons skada eller liknande. Denna typ av försäkring är det lag på att alla personer som äger en påställd bil måste ha för det specifika fordonet/bilen. Är din bil eller fordon avställd behöver du däremot inte ha en trafikförsäkring, då den ej fyller någon funktion eftersom du inte får bruka bilen i trafik. Detta registreras i bilregistret.

Sedan finns det olika typer av tilläggsförsäkringar, exempel på dessa är stöldförsäkring som stöttar upp då bilen eller fordonet blir stulet. En sådan är bra att ha om du äger en bil som är attraktiv för biltjuvar och vanligt förekommande som stöldobjekt, exempelvis BMW, mercedes och Audi.

Det finns även en försäkring som heter vagnskadeförsäkring oms är en form av vagnskadegaranti. Denna gör det möjligt att få bilen reparerad vid trafikincidenter även om det är personen som upprättat försäkringen som orsakat skadan. Denna ingår i en helförsäkring på bilen.

Det rekommenderas alltid att du jämför olika alternativ för att hitta den bästa bilförsäkringen som passar just dina önskemål och behov.

Faktorer som påverkar kostnaden för bilförsäkring

Det finns olika faktorer som påverkar hur dyr din försäkring för din bil är. Aspekter som spelar roll är hur gammal du är, i vilket område du bor i (områden med hög andel bildstölder och liknande gör försäkringen dyrare p.g.a. risken att skada eller stöld uppstår), samt hur länge du har haft ditt körkort.

Hur du får billigast försäkring till din bil

Ett sätt att få en billigare bilförsäkring är att ringa runt till olika försäkringsbolag, då olika försäkringsbolag har olika prissättning för olika typer av försäkring. Det är med andra ord det bästa sättet att minska kostnaden för din bilförsäkring, då konkurrensen på marknaden gör att olika försäkringsbolag tar olika kostnader för olika lika typer av bilförsäkringar.

Som nämnt i tidigare stycke finns det flera faktorer som påverkar kostnaden för din bilförsäkring oavsett vilket försäkringsbolag du vänder dig till. Om du har ett nytaget körkort kommer kostnaden för bilförsäkringen vara högre, eftersom man anser att det är högre risk att en olycka eller skada sker eller uppstår.

Det är alltså gynnsamt för försäkringsbolaget eftersom trafikolyckor och skador som sådana medför en kostnad för försäkringsbolaget, och dessa har i sin tur en företagsekonomi att tänka på. Ju äldre man blir desto billigare blir alltså bilförsäkringen, vilket kan vara en tröst. En mer avancerad metod är att flytta till ett område där risken för att bilförsäkringen måste användas är lägre. På landsbygden exempelvis är bilförsäkring oftast billigare än i stan.