Jämför försäkringar enkelt & kostnadsfritt

Försäkringar är en trygghet om det oväntade händer. Med en mobiltelefonförsäkring är det ingen katastrof om du blir bestulen på din smartphone, med en djurförsäkring slipper du ekonomisk katastrof om ditt djur behöver opereras. Det finns många tillfällen när en försäkring verkligen gör skillnad. Teckna alltid en försäkring innan någon händer, för det där med stöld, brand och olyckor kan hända dig också, fast du kanske inte tror det förrän det är för sent.

Det finns faktiskt obligatoriska försäkringar, som trafikförsäkring till exempel om du har en bil eller motorcykel. Det skyddet måste du enligt lagen ha om du ska köra i vanlig trafik. Denna försäkring ersätter kostnader vid exempelvis person- och sakskador som kan uppstå vid användning av den försäkrade bilen. Däremot täcks inga kostnader om fordonet blir stulet, eller om det blir skadat på något sätt. Vill du ha täckning även för det måste du även ha så kallad hel- eller halvförsäkring.

Alla behöver en hemförsäkring

De flesta försäkringar är frivilliga. Ditt försäkringsbehov beror förstås först och främst på vad det är för något du vill försäkra, men en bra hemförsäkring är absolut något alla bör ha. Det spelar ingen roll om du bor i bostadsrätt, hyresrätt eller villa, en hemförsäkring behövs alltid. Blir det inbrott eller brand kan du få ersättning för uppkomna skador, akutvård och eventuella extrakostnader. En hemförsäkring kan också göra att du är försäkrad om något skulle gå fel när du är utomlands.

Bor du i bostadsrätt behövs också en bostadsrättsförsäkring eftersom du då har ett ansvar både mot din förening och dina grannar och inte bara behöver försäkra det du själv äger. Det finns också särskilda villaförsäkringar och fritidshusförsäkringar, alla med sina valbara villkor och beloppsgränser.

Förutom att försäkra hus och hem kan det finnas behov av en del andra specialförsäkringar, exempelvis båtförsäkring för båtägaren och djurförsäkring för den som har husdjur. Däremot kanske det inte behövs en särskild försäkring för varje enskild pryl om du har en genomtänkt hemförsäkring med rätt omfattning för just dina behov. Läs alltid igenom villkoren noga på de försäkringar du redan har innan du eventuellt tecknar en ny. Ibland går det att helt enkelt utöka hemförsäkringen lite om det uppstår nya behov.

Försäkringar för företagare

Den som är företagare ska absolut ha en företagsförsäkring av något slag. En sådan kan, förutom sakskador och liknande, också ersätta kostnader om det behövs juridisk hjälp vid en tvist av något slag och kostnader för driftsavbrott om du på grund av någon akut händelse måste stoppa din verksamhet en kortare eller längre tid och du därmed drabbas av intäktsförluster.

Jämföra försäkringar

Det finns ganska många försäkringsbolag i Sverige och alla har sina erbjudanden. Några är specialiserade på ett visst område medan andra erbjuder olika sorters försäkringar. Innan du tecknar försäkringsavtal bör du jämföra vad de olika bolagen kan erbjuda. Hur väl går det att skräddarsy försäkringen efter dina behov. Vilka ersättningsbelopp handlar det om och hur mycket kostar försäkringen totalt per månad eller per år. Det som också kan vara viktigt är hur hög den så kallade självrisken är, alltså det belopp du behöver betala själv när en skada uppstått. Många försäkringsbolag erbjuder möjlighet att själv välja om du vill ha en lägre månadskostnad och lite högre självrisk eller tvärtom.

Några praktiska exempel

  • Om det uppstår en brand i ditt hus kan försäkringsbolag A erbjuda enbart full ersättning för sanering och reparation samt nyköp av brända eller rökskadade möbler, men försäkringsbolag B kanske också erbjuder sig att täcka alla boendekostnader om du måste bo någon annanstans medan reparationerna pågår mot att du betalar en liten högre årspremie.
  • Om du blir sjuk på utlandsresan och måste åka hem tidigare kan en riktigt omfattande hemförsäkring ersätta alla extrakostnader medan en lite billigare variant inte gör det.
  • Om ditt tak blir skadat, exempelvis i samband med en installation av solceller, kan en hemförsäkring täcka kostnaderna för att reparera taket.
  • Om du har några särskilt dyrbara saker kanske det behövs ett allrisktillägg av något slag. Det här kan heta lite olika saker i olika försäkringsbolag men kallas ofta för ”drulleförsäkring” och kan täcka kostnaden för jättedyra glasögon om du tappar dem i sjön till exempel.
  • Om du vill teckna en djurförsäkring kan livförsäkring ingå eller vara ett tillägg som kostar extra. Det kan också vara så att det ersättningsbelopp du kan få ut minskas med tiden när ditt djur blir lite till åren.

Att välja försäkring är alltid en fråga om att först och främst fundera på vad det är som ska försäkras och hur, men också föra ett resonemang kring hur stor risken kan vara med det ena eller det andra. Kanske är det värt att betala en liten högre premie för att få bättre villkor i vissa fall, medan det i andra lägen kan kännas bättre att få en låg premie även om det innebär att självrisken blir högre om något händer. Håll även koll på försäkringarna över tid, dina behov kan förändras precis som försäkringsbolagens villkor. Vissa försäkringar har en bestämd löptid men det är inte särskilt krångligt att byta till ett nytt försäkringsbolag om man ser fördelar med det.

Vanliga frågor om försäkringar

Vad är en försäkring?
Du tecknar en försäkring med ett försäkringsbolag och villkoren finns noterade i ett speciellt försäkringsbrev där alla villkor står. Så länge du betalar din försäkringspremie till bolaget så gäller din försäkring.
Behöver jag en försäkring?
Försäkring är en trygghet och även om det oftast inte är obligatoriskt så garderar du dig mot ekonomiskt svårhanterliga situationer där du kan bli skyldig stora belopp för en vattenskada i lägenheten eller när du råkar ut för brandskada eller bilstöld.
Vad menas med försäkringspremie?
Försäkringspremien är det du betalar för att ha din försäkring, det kan jämföras med en abonnemangskostnad. Du betalar årsvis eller månadsvis ett visst belopp så länge försäkringen ska gälla.
Vad betyder självrisk?
Självrisken är ett belopp som ska finnas med tydligt i avtalet, det handlar om ett mindre belopp som du alltid själv måste betala om olyckan är framme. Du får alltså inte 100% av kostnaden ersatt av försäkringsbolaget.
Hur anmäler jag en skada?
Om något händer tar du kontakt med ditt försäkringsbolag, det går ofta att göra enkelt via hemsidan. Du berättar vad som hänt och vilka kostnader som uppstått så görs en bedömning av en skadereglerare kring händelserna och vilka kostnader som täcks av försäkringen.